ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pożegnanie Maturzystów'2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pierwszy Dzień Wiosny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Kangur Matematyczny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs Walentynkowy - "Prosto w serce"
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Czym pachną Święta 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Olimpiada Wiedzy o Żywności 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Dzień z życia gospodarza i gospodyni 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru
Aktualności
Dalsze wydłużenie nauki zdalnej
2020-12-01

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie.

Nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do dnia 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami.

Od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W związku z powyższym od dnia 30/11/2020:

- klasa 3TŻ realizuje zajęcia w uzgodnieniu z prowadząca zajęcia,

-klasa 4 TŻR realizuje zajęcia z pracowni w uzgodnieniu z prowadzącymi,

- klasa 2 KMG(kierowca mechanik) realizuje zajęcia praktyczne stacjonarnie we wtorki według planu,

- klasa 1KM (kierowca mechanik) realizuje zajęcia praktyczne stacjonarnie w środy w pracowniach szkolnych,

- klasa 2 KMS(kierowca mechanik) realizuje wyznaczone zajęcia stacjonarne w poniedziałek i wtorek.

Ponadto ulega zmianie termin wystawiania przewidywanych ocen za I półrocze dla wszystkich klas, oprócz klas maturalnych, tzn. wyznaczono termin do 18.12.2020 dla proponowanych ocen. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Do dnia 29.01.2021 r. wystawiamy oceny półroczne.

 

Z życzeniami zdrowia

Wicedyrektor CKZiU przy ul. 8 Marca 5

Lucyna Chwedczyk


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy