ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pożegnanie Maturzystów'2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pierwszy Dzień Wiosny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Kangur Matematyczny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs Walentynkowy - "Prosto w serce"
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Czym pachną Święta 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Olimpiada Wiedzy o Żywności 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Dzień z życia gospodarza i gospodyni 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru
Plan lekcji 06 - 13 września 2020 r.

Poniżej do pobrania plany lekcji dla poszczególnych klas. Na kolejne tygodnie, aktualny plan będzie dostępny jedynie w dzienniku Vulkana.

Klasa

Technikum Nr 3:

3TŻ i 4TŻR (do pobrania plik pdf - 155 KB)

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2

1KM (do pobrania plik pdf - 191 KB)

1W1 (do pobrania plik pdf - 186 KB)

1W2 (do pobrania plik pdf - 186 KB)

1W3 (do pobrania plik pdf - 187 KB)

1W4 (do pobrania plik pdf - 188 KB)

 

2KMG (do pobrania plik pdf - 192 KB)

2WG1 i 2WG2 (do pobrania plik pdf - 197 KB)

2WG3 (do pobrania plik pdf - 184 KB)

 

2KMS (do pobrania plik pdf - 190 KB)

2WS1 i 2WS2 (do pobrania plik pdf - 193 KB)

2WS3 (do pobrania plik pdf - 185 KB)

 

Objaśnienie skrótów nazw przedmiotów:

  Technikum
his. i społ. historia i społeczeństwo
bhp w gastrono. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
dzi. gospod_gas Działalność gospodarcza w gastronomii
dzi. gospod_rol Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej
jęz. obcy z_zaw Język obcy zawodowy
org. produk_gas Organizacja produkcji gastronomicznej
org. produk_rol Organizacja produkcji rolniczej
OPG Organizowanie produkcji gastronomicznej
Planowanie żywienia
podst. gas. Podstawy gastronomii
pod. żywien_gas Podstawy żywienia i gastronomii
pra. gastron. Pracownia gastronomiczna
pra. obsług_kli Pracownia obsługi klienta
pra. organi_rol Pracownia organizacji produkcji rolniczej
pra. planow_gas Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
pra. produk_rol Pracownia produkcji rolniczej
PTG Pracownia technologii gastronomicznej
przyg. dań Przygotowanie dań
PiŻM Przyjmowanie i magazynowanie żywności
techn. gas. Technologia gastronomiczna
usług. gas. Usługi gastronomiczne
WD Wydawanie dań
wyp tech zak ga Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
zas. żyw. Zasady żywienia 

 

  Branżowa Szkoła I stopnia
bhp Bezpieczeństwo i higiena pracy
edb edukacja dla bezpieczeństwa
zaj. wych. zajęcia z wychowawcą
przedsięb. podstawy przedsiębiorczości
bud. i napr_sam Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
ośtd Obsługa środków transportu drogowego
pod. konstr_mas Podstawy konstrukcji maszyn
pod. transp_dro Podstawy transportu drogowego
prz. ruchu _dro Przepisy ruchu drogowego
przyg. poj BC Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B, C
prz. ruchu _poj Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy