ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pożegnanie Maturzystów'2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
XIII Powiatowy Konkurs Historyczny
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pierwszy Dzień Wiosny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Kangur Matematyczny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Szkolenie rolników - luty 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs Walentynkowy - "Prosto w serce"
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Miedzyszkolny konkurs wiedzy o Hipolicie Cegielskim
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Czym pachną Święta 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Klub im. Hipolita Cegielskiego
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Olimpiada Wiedzy o Żywności 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Dzień z życia gospodarza i gospodyni 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Święta Niepodległości
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Wystawa malarska
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs recytatorski - poczęstunek
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru
Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna 2018/2019

  Imię i nazwisko Funkcja Nauczane przedmioty
mgr Anna Ściubeł

wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany

język polski

dr inż. Bartłomiej Batko

nauczyciel dyplomowany

mechanizacja rolnictwa
  mgr inż.
Lucyna Chwedczyk
nauczyciel dyplomowany biologia
przedmioty zawodowe gastronomiczne
 

mgr Wojciech Daszkiewicz

nauczyciel dyplomowany  
 

mgr Justyna Dmuchowska

nauczyciel dyplomowany  

mgr
Aleksandra Filipska

nauczyciel dyplomowany

geografia
wiedza o społeczeństwie

  mgr inż. Jerzy Gbur nauczyciel dyplomowany ekonomika przedsiębiorstw
rachunkowość przedsiębiorstw
technologie i towaroznawstwo
zasady rachunkowości
  mgr inż.
Ewa Goździor-Zdolska
nauczyciel dyplomowany biologia
przedmioty zawodowe związane z rolnictwem
  mgr Bogdan Hamada nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
  mgr Agnieszka Heciak nauczyciel dyplomowany język angielski
mgr inż.
Anna Jasnowska
nauczyciel mianowany

chemia

przedmioty z bloku żywienia

  mgr
Piotr Jończyk
nauczyciel dyplomowany

język polski

mgr
Katarzyna Kaczmarek
nauczyciel dyplomowany

bibliotekarz

historia
historia i społeczeństwo
wiedza o społeczeństwie
wiedza o kulturze

  mgr Jacek Kępiński nauczyciel dyplomowany język niemiecki
  mgr Krzysztof Klejbor nauczyciel dyplomowany  
  dr inż. Krzysztof Klejna nauczyciel mianowany przedmioty zawodowe
  mgr Przemysław Klocek nauczyciel dyplomowany historia
  mgr Szymon Kobierzyński    
  mgr Anna Lemieszek nauczyciel dyplomowany pedagog
  mag inż.
Monika Magalas
nauczyciel kontraktowy przedmioty bloku żywienia
  mgr
Alfreda Osińska
nauczyciel dyplomowany przedmioty ekonomiczne
  mgr inż.
Bożena Paluszkiewicz
nauczyciel dyplomowany

podstawy przedsiębiorczości
działalność gospodarcza

  mgr inż.
Agnieszka Smolarz
nauczyciel dyplomowany

przedmioty zawodowe związane z technologią żywności
hotelarstwo
informatyka

  mgr Beata Smolarz nauczyciel dyplomowany chemia
geografia
mgr Iwona Trzemecka nauczyciel dyplomowany

fizyka
matematyka
informatyka

mgr Tomasz Trzemecki nauczyciel dyplomowany matematyka
informatyka
  mgr inż.
Małgorzata Wiśnik
nauczyciel dyplomowany geografia
przedmioty zawodowe
  mgr Izabela
Mokrzycka-Wnuk
nauczyciel dyplomowany rachunkowość przedsiębiorstw
podstawy przedsiębiorczości
prawo
  mgr Adam Zieliński nauczyciel dyplomowany edukacja dla bezpieczeństwa
bezpieczeństwo i higiena pracy
  mgr
Anna Żmudziejewska
nauczyciel mianowany

wychowanie fizyczne


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy