ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pożegnanie Maturzystów'2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pierwszy Dzień Wiosny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Kangur Matematyczny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs Walentynkowy - "Prosto w serce"
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Czym pachną Święta 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Olimpiada Wiedzy o Żywności 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Dzień z życia gospodarza i gospodyni 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru
Terminy

26.04.2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022 (plik pdf 199 KB)

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Zaświadczeniem od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu); w postępowaniu uzupełniającym: od 3 sierpnia 2021 do 5 sierpnia 2021 r.
 2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; w postępowaniu uzupełniającym: 16 sierpnia 2021 r.
 4. Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie i psychologiczne; w postępowaniu uzupełniającym: od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.
 5. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00 (w postępowaniu uzupełniającym: od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00) – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,
  2. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  3. zaświadczenia od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu, o ile wcześniej nie zostały złożone,
 6. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych; w postępowaniu uzupełniającym: 23 sierpnia 2021 r.
 7. 2 sierpnia 2021 r. – poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole; w postępowaniu uzupełniającym: 23 sierpnia 2021 r.

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy