ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pożegnanie Maturzystów'2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pierwszy Dzień Wiosny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Kangur Matematyczny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs Walentynkowy - "Prosto w serce"
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Czym pachną Święta 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Olimpiada Wiedzy o Żywności 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Dzień z życia gospodarza i gospodyni 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru
Aktualności
Zakończenie roku szkolnego
2020-06-25

W związku z upragnionym końcem roku szkolnego 2019/2020 można odbierać świadectwa promocyjne w dniu 26 czerwca na boisku szkolnym według harmonogramu.

Życzę bezpiecznych i udanych wakacji.
Wicedyrektor Lucyna Chwedczyk

Zasady pracy obowiązujące na terenie CKZiU w Złotowie
2020-06-02
  1. OBOWIĄZKI RODZICÓW
  1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa    w okresie pandemii Covid – 19”, które zostały opublikowane na stronie internetowej placówki oraz profilu szkoły na portalu Facebook.
  2. Uczniowie zgłaszają swój udział w konsultacjach. Udział w zajęciach należy zgłosić minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z konsultacji telefonicznie lub na idziennik do wicedyrektora. Obowiązkowe jest przekazanie do szkoły wypełnionego  i poświadczonego podpisami druku oświadczenia (załącznik nr 2).
  3. Do szkoły mogą przyjść tylko zdrowi uczniowie.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego
2020-06-02

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
Rekrutacja
2020-04-27

Uwaga zmiany!

Od tego roku wprowadzamy elektroniczny nabór do naszych szkół.
W związku z tym zachęcamy do logowania się już od 15 czerwca przez  poniższy link i wybranie naszej  szkoły jako szkołę pierwszego wyboru.

link do logowania się w celu rekrutacji

link do Informatora powiatowego

Więcej w zakładce: Rekrutacja

Nowe terminy matury 2020
2020-04-27

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 24 kwietnia 2020  r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.
W  uzgodnieniu  z  ministrem  właściwym  do  spraw  oświaty  i  wychowania,  ustalam harmonogram  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty,   egzaminu  gimnazjalnego  oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.  
Harmonogram - (plik pdf - 906 kB)

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy