ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pożegnanie Maturzystów'2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Pierwszy Dzień Wiosny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Kangur Matematyczny 2018
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Konkurs Walentynkowy - "Prosto w serce"
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Czym pachną Święta 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Olimpiada Wiedzy o Żywności 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Dzień z życia gospodarza i gospodyni 2017
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru
Aktualności
Praktyki klas III Technikalnych
2020-04-20

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klasy 3 technikum, informujemy, że Wasza zaplanowana wcześniej praktyka  zawodowa nie rozpocznie się 20 kwietnia tego roku.
W związku z epidemią, praktyki zawodowe uczniów technikum  mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub  w klasach (semestrach) programowo wyższych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym od poniedziałku - 20 kwietnia - zajęcia, dla ww. klas, odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wych
2020-03-24

WEWNATRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE
OD 25 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA 2020 R.

 1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia
  2020 r. (daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).
 2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie
  e-dziennik.
 3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych,
  po ustaleniu ich z uczniami.
 4. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.
 5. Uczeń przesyła prace zdalne w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Nauka zdalna z uczniami
2020-03-20

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.

W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Załącznik: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

Nauka przez Internet
2020-03-16

Szanowni Państwo

Ostatnie wydarzenia związane z epidemią bardzo mocno wpłynęły na nasze życie codzienne, także jeśli chodzi o edukację. Pojawiła się konieczność korzystania z różnych form nauki przez Internet, co powoduje często wiele problemów organizacyjnych. Jako autor jednej z największych stron matematycznych w naszym kraju, czyli strony Szalone Liczby, pomyślałem że spróbuję pomóc Państwu oraz uczniom w tej trudnej sytuacji i podpowiem co warto jest polecić podopiecznym do samodzielnej nauki, tak aby też nie zarzucić młodzieży całą masą materiałów, których później nie będą w stanie samodzielnie opracować.

Strona znajduje się pod adresem: SzaloneLiczby.pl

Radosław Piekarski, autor strony SzaloneLiczby.pl

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2020-03-11

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Od 12 marca br. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

Uczniowie branżowych szkół i stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

http://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy